לוח הזמנים:

 1. הגעה לביה"ס בימים א'-ה'.

 2. 07:50 התייצבות בביה"ס.  

 3. 08:00 מסדר בוקר ימי ג' בלבד.  

 4. התייצבות בזמן הינה אחת מאבני היסוד של בית הספר. תלמיד אשר לא יגיע לבית הספר עד השעה 09:00, לא יורשה להיכנס לבית הספר, ויאלץ להישלח לביתו. (למעט ימי ג' כפי שמופיע בסעיף 5)

 5. בימי ג' בלבד ההתייצבות בביה"ס הינה עד השעה 08:00.


נוכחות

 1. היעדרות או איחור מביה"ס מחייבים אישור רופא/ לשכת גיוס/ אחד ההורים.

 2. היעדרות הנמשכת עד ארבעה ימים מצריכה מהתלמיד להמציא אישור הורים המפרט את סיבת ההיעדרות.

 3. היעדרות הנמשכת חמישה ימים ומעלה מצריכה אישור רופא.

 4. הנוכחות בימי התעסוקה הינה חובה! תלמיד שייעדר ארבע פעמים ברצף מיום התעסוקה, יפוטר ממקום עבודתו, ותתכנס ועדה בית ספרית כדי לשקול את המשך פעילותו בתחום זה.


הופעה

 1. הגעה לבית ספר בלבוש ייצוגי מלא -  מדי א' (כולל גופיה לבנה מתחת למדים), חגורה, נעלי צבא, כומתה וכרטיס תלמיד.

 2. בשעות הלימודים בסדנות: מדי ב', חגורה ונעלי צבא.

 3. בנים- תספורת צבאית תקנית, נעליים מצוחצחות, ללא תכשיטים (חל איסור מוחלט לענידת עגילים(.

 4. בנות- שיער אסוף, נעליים מצוחצחות.

 5. תלמידינו מייצגים את בית הספר בהגעתם מביתם לבית הספר ובחזרה ממנו, על כן עליהם להקפיד על הופעה ייצוגית וראויה גם בעת השימוש בתחבורה ציבורית.

 6. באירועים הבאים התלמידים יורשו להגיע בלבוש אזרחי: טיול שנתי, 2 הפסקות פעילות, פורים, יום ספורט וביום חלוקת תעודות סוף שנה(יום אחרון ללימודים).


התנהגות בשטח בית ספר


 1. העישון בשטח בית הספר / הבסיס / בכל פעילות לימודית אחרת של בית הספר אסור! (איסור זה חל גם על צוות ביה"ס, מפקדים, מורים וחברי הנהלה).

 2. לא תתקבל אלימות מכל סוג שהוא.

 3. הכניסה לחדר המורים מותרת לצורך ברורים לימודיים בלבד.

 4. קניה בשק"ם הבסיס מותרת לפני השעה 08:00 ובסיום יום הלימודים.                                               בהפסקת 10:00 תינתן קניה בשק"ם.


כללי התנהגות

 1. תלמידי בית הספר יפנו בנימוס ויתנהגו בצורה הולמת כלפי סגל בית הספר, חיילי וחיילות הבסיס, תלמידים ותלמידות בית הספר בזמן שהותם בבית הספר, בדרך אליו ובחזרה ממנו.

 2. אין לצאת משטח בית הספר ללא אישור. כל יציאה מחייבת תיאום עם מחנך הכיתה ואישורו.

 3. השימוש בטלפונים סלולריים/ מצלמות אסורים בזמן השיעור. בזמן זה יוחזק מכשיר הסלולר של התלמיד בתוך התיק. תלמיד אשר מפר הוראה זו, רשאי בית הספר להחרים את המכשיר אשר ברשותו. (בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך(.

 4. בעת ארוחת הצהריים בחדר האוכל יש להקפיד על הופעה נאותה ותקנית, על נימוסי שולחן ולהימנע מהשחתת מזון (ככלל, אין חובת הגעה לחדר האוכל).


כללים פדגוגיים

 1. על התלמיד להגיע לבית הספר עם ציוד עזר נדרש בהתאם לבקשת המורים.

 2. על התלמיד לבצע את המוטל עליו (תרגול, עבודה, השתתפות פעילה, העתקה מהלוח, בוחן, מבחן ועוד) במסגרת השיעור/ הסדנה.

 3. כמו כן על התלמיד לקחת בחשבון כי שיעורים פרטניים הם חלק בלתי נפרד מהלימודים ומטרתם לתמוך ולסייע לתלמיד בלימודיו.

 4. שיעורי חינוך גופני הינם חלק מלימודי החובה בבית הספר. בזמן שיעורי הספורט על התלמיד להצטייד בלבוש ספורטיבי הולם בהתאם לדרישת המורה.

 5. יום תעסוקה שבועי (בכיתות י"ב) הינו חלק מתכנית הלימודים בבית הספר, על כן מחייב את התלמיד להגעה בהתאם.

 6. תנאים להמשך לימודים בבית הספר "צור ים"  מופיעים תחת מידעון בי"ס באתר ביה"ס.

www.zur-yam.co.il


פעילות חברתית

 • הפעילות החברתית השזורה במשך שנת הלימודים הינה חובה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים השנתית.

ניקיון וסדר ושמירה על רכוש בית ספר

 1. רכוש בית הספר יקר ערך, על כן שמירה על שלמותו ותקינותו, הינה חלק מחובת התלמיד.   אובדן/ גרימת נזק לרכוש כרוכים בתשלום התלמיד/ ובני משפחתו.

 2. שמירה על הסדר והניקיון בכיתה ובבית הספר מהווה אחד מערכי בית הספר ועקרונותיו, על כן נוטלים התלמידים חלק פעיל בניקיון בית הספר.

 3. באחריותו של כל תלמיד לשמור על שלמות מדיו ולהקפיד על ניקיונם באופן יום יומי.

 4. בית הספר אינו אחראי על חפצי ערך ומכשירים סלולריים הנמצאים תחת רשות התלמיד.


למידע נוסף: תחום התעסוקה


:תנאים להמשך לימודים בבית הספר "צור ים"  מופיעים תחת מידעון בי"ס.
תנאים להמשך לימודים


בוגרי "צור ים"